خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

دلارام نهان گشته ز غوغا

دلارام نهان گشته ز غوغا

شعر عرفانی "دلارام نهان گشته ز غوغا" از مولویدلارام نهان گشته ز غوغاهمه رفتند و خلوت شد برون آبرآور بنده را از غرقه خونفرح ده روی زردم را ز صفراکنار خویش دریا کردم از ا...

نظر ۰ بازدید ۶۱۳
رفتم به سوی مصر و خریدم شکری را

رفتم به سوی مصر و خریدم شکری را

شعر عرفانی "رفتم به سوی مصر و خریدم شکری را" از مولویرفتم به سوی مصر و خریدم شکری راخود فاش بگو یوسف زرّین کمری رادر شهر که دیده‌ست چنین شهره بتی را؟در بر که کشیده‌ست ...

نظر ۰ بازدید ۶۹۱
چنین عشقی نهادستی به نورش چشم بینا را

چنین عشقی نهادستی به نورش چشم بینا را

شعر عرفانی "چنین عشقی نهادستی به نورش چشم بینا را" از مولویایا نور رخ موسی مکن اعمی صفورا راچنین عشقی نهادستی به نورش چشم بینا رامنم ای برق رام تو برای صید و دام توگهی ...

نظر ۰ بازدید ۶۵۹
تو از خواری همی‌نالی نمی‌بینی عنایت‌ها

تو از خواری همی‌نالی نمی‌بینی عنایت‌ها

شعر عرفانی "تو از خواری همی‌نالی نمی‌بینی عنایت‌ها" از مولویتو از خواری همی‌نالی نمی‌بینی عنایت‌هامخواه از حق عنایت‌ها و یا کم کن شکایت‌هاتو را عزت همی‌باید که ...

نظر ۰ بازدید ۸۲۹
عطارد مشتری باید متاع آسمانی را

عطارد مشتری باید متاع آسمانی را

شعر عرفانی "عطارد مشتری باید متاع آسمانی را" از مولویعطارد مشتری باید متاع آسمانی رامهی مریخ چشم ارزد چراغ آن جهانی راچو چشمی مقترن گردد بدان غیبی چراغ جانببیند بی‌ق...

نظر ۰ بازدید ۹۰۷
ای گشته ز تو خندان بستان و گل رعنا

ای گشته ز تو خندان بستان و گل رعنا

شعر عرفانی "ای گشته ز تو خندان بستان و گل رعنا" از مولویای گشته ز تو خندان بستان و گل رعناپیوسته چنین بادا چون شیر و شکر با ماای چرخ تو را بنده وی خلق ز تو زندهاحسنت زهی ...

نظر ۰ بازدید ۸۴۹
ببین ذرات روحانی که شد تابان از این صحرا

ببین ذرات روحانی که شد تابان از این صحرا

شعر عرفانی "ببین ذرات روحانی که شد تابان از این صحرا" از مولویببین ذرات روحانی که شد تابان از این صحراببین این بحر و کشتی‌ها که بر هم می‌زنند این جاببین عذرا و وامق را...

نظر ۰ بازدید ۷۶۳
چه چیزست آنک عکس او حلاوت داد صورت را

چه چیزست آنک عکس او حلاوت داد صورت را

شعر عرفانی "چه چیزست آنک عکس او حلاوت داد صورت را" از مولویچه چیزست آنک عکس او حلاوت داد صورت راچو آن پنهان شود گویی که دیوی زاد صورت راچو بر صورت زند یک دم ز عشق آید جها...

نظر ۰ بازدید ۱۳۱۲
هلا ای زهره زهرا بکش آن گوش زهرا را

هلا ای زهره زهرا بکش آن گوش زهرا را

شعر عرفانی "هلا ای زهره زهرا بکش آن گوش زهرا را" از مولویهلا ای زهره زهرا بکش آن گوش زهرا راتقاضایی نهادستی در این جذبه دل ما رامنم ناکام کام تو برای صید و دام توگهی بر ...

نظر ۰ بازدید ۷۴۶
بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را

بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را

شعر عرفانی "بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را" از مولویبهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان رااز آن پیغامبر خوبان پیام آورد مستان رازبان سوسن از ساقی کرامت‌های مستان ...

نظر ۰ بازدید ۹۹۵
تو را ساقی جان گوید برای ننگ و نامی را

تو را ساقی جان گوید برای ننگ و نامی را

شعر عرفانی "تو را ساقی جان گوید برای ننگ و نامی را" از مولویتو را ساقی جان گوید برای ننگ و نامی رافرومگذار در مجلس چنین اشگرف جامی راز خون ما قصاصت را بجو این دم خلاصت ر...

نظر ۰ بازدید ۹۲۹
درده شراب یک سان تا جمله جمع باشیم

درده شراب یک سان تا جمله جمع باشیم

درده شراب یک سان تا جمله جمع باشیم تا نقش‌های خود را یک یک فروتراشیم از خویش خواب گردیم همرنگ آب گردیم ما شاخ یک درختیم ما جمله خواجه تاشیم ما طبع عشق داریم پنها...

نظر ۰ بازدید ۴۹۰
مادر، مادر است

مادر، مادر است

در سینه تاریکت دل را چه بود شادی زندان نبود سینه میدان بود آن میداناندر رحم مادر چون طفل طرب یابد آن خون به از این باده وان جا به از این بستان

نظر ۰ بازدید ۳۸۴
از تو دارم التماسی ای حریف رازدار

از تو دارم التماسی ای حریف رازدار

ازبدی‌ها آن چه گویم هست قصدم خویشتن زانک زهری من ندیدم در جهان چون خویشتن گر اشارت با کسی دیدی ندارم قصد او نی به حق ذوالجلال و ذوالکمال و ذوالمنن تا ز خود فارغ نی...

نظر ۰ بازدید ۶۷۳
کژ بنشین و راست گو راست بود سزا بود

کژ بنشین و راست گو راست بود سزا بود

آمده‌ای که راز من بر همگان بیان کنی و آن شه بی‌نشانه را جلوه دهی نشان کنی دوش خیال مست تو آمد و جام بر کفش گفتم می نمی‌خورم گفت مکن زیان کنی گفتم ترسم ار خورم ش...

نظر ۰ بازدید ۶۷۰
من غلام قمرم

من غلام قمرم

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخی شمع و شکر هیچ مگو سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو ور از این بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نع...

نظر ۰ بازدید ۶۴۵
ای گوهری از کان من وی طالب فرمان من

ای گوهری از کان من وی طالب فرمان من

ای یار اگر نیکو کنی اقبال خود صدتو کنی تا بوک رو این سو کنی باشد که با ما خو کنی من گرد ره را کاستم آفاق را آراستم وز جرم تو برخاستم باشد که با ما خو کنی من از عدم زادم ...

نظر ۰ بازدید ۶۰۸
چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن

چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن

ای خدا این وصل را هجران مکن سرخوشان عشق را نالان مکن باغ جان را تازه و سرسبز دار قصد این مستان و این بستان مکن چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن خلق را مسکین و سرگردان مکن بر ...

نظر ۰ بازدید ۱۰۰۷
خواجه بیا

خواجه بیا

خواجه بیا خواجه بیا خواجه دگربار بیا دفع مده دفع مده ای مه عیار بیا عاشق مهجور نگر عالم پرشور نگر تشنه مخمور نگر ای شه خمار بیا پای تویی دست تویی هستی هر هست تویی بلبل ...

نظر ۰ بازدید ۱۰۲۲
من غلام قمرم

من غلام قمرم

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخی شمع و شکر هیچ مگو سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو ور از این بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نعره مز...

نظر ۰ بازدید ۱۲۷۱
عبور از دردهای زندگی

عبور از دردهای زندگی

شما هم می توانید از دردهایتان و هم هویت شدگی هایتان بلند بشوید . وقتی از هر هم هویت شدگی بلند می شوید، می بیند که بجای آن یار می نشیند، یعنی خدا می نشیند . این کار موا...

نظر ۰ بازدید ۹۷۷
ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن

ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن ترک من خراب شب گرد مبتلا کن ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی بگزین ر...

نظر ۰ بازدید ۷۳۵
خوشبختی

خوشبختی

انسانهای خوب خوشبختی را تعقیب نمیکنند​​،زندگی میکنند و خوشبختی پاداش مهربانی ​​،صداقت​​،درستکاری و گذشت آنهاست ........ خوب بودن را تمرین کنیم. نویسنده:پرویز شهب...

نظر ۰ بازدید ۱۱۶۷
تقویت ذهن

تقویت ذهن

صبح که بیدار میشوی ذهن خود را کنترل کن تا بر نقاط مثبت و موفقیت و پیروزی تمرکز کند. و با این نگرش آغاز کن: "امروز قرار است روز عالی برای من باشد" . برای اینکه خوشبخت باش...

نظر ۰ بازدید ۶۴۶
۱۲
میزان بلاگساخت وبلاگ حقوقی
لینک پرومکسثبت لینک در پست های رتبه دار گوگل

  ساخت وبلاگ   |   تور گرجستان  


دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر مشاهده