خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

ببین ذرات روحانی که شد تابان از این صحرا

ببین ذرات روحانی که شد تابان از این صحرا

شعر عرفانی "ببین ذرات روحانی که شد تابان از این صحرا" از مولویببین ذرات روحانی که شد تابان از این صحراببین این بحر و کشتی‌ها که بر هم می‌زنند این جاببین عذرا و وامق را...

نظر ۰ بازدید ۳۸۱
چه چیزست آنک عکس او حلاوت داد صورت را

چه چیزست آنک عکس او حلاوت داد صورت را

شعر عرفانی "چه چیزست آنک عکس او حلاوت داد صورت را" از مولویچه چیزست آنک عکس او حلاوت داد صورت راچو آن پنهان شود گویی که دیوی زاد صورت راچو بر صورت زند یک دم ز عشق آید جها...

نظر ۰ بازدید ۶۱۸
هلا ای زهره زهرا بکش آن گوش زهرا را

هلا ای زهره زهرا بکش آن گوش زهرا را

شعر عرفانی "هلا ای زهره زهرا بکش آن گوش زهرا را" از مولویهلا ای زهره زهرا بکش آن گوش زهرا راتقاضایی نهادستی در این جذبه دل ما رامنم ناکام کام تو برای صید و دام توگهی بر ...

نظر ۰ بازدید ۴۸۹
بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را

بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را

شعر عرفانی "بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را" از مولویبهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان رااز آن پیغامبر خوبان پیام آورد مستان رازبان سوسن از ساقی کرامت‌های مستان ...

نظر ۰ بازدید ۴۵۵
تو را ساقی جان گوید برای ننگ و نامی را

تو را ساقی جان گوید برای ننگ و نامی را

شعر عرفانی "تو را ساقی جان گوید برای ننگ و نامی را" از مولویتو را ساقی جان گوید برای ننگ و نامی رافرومگذار در مجلس چنین اشگرف جامی راز خون ما قصاصت را بجو این دم خلاصت ر...

نظر ۰ بازدید ۵۹۶
درده شراب یک سان تا جمله جمع باشیم

درده شراب یک سان تا جمله جمع باشیم

درده شراب یک سان تا جمله جمع باشیم تا نقش‌های خود را یک یک فروتراشیم از خویش خواب گردیم همرنگ آب گردیم ما شاخ یک درختیم ما جمله خواجه تاشیم ما طبع عشق داریم پنها...

نظر ۰ بازدید ۷۱
مادر، مادر است

مادر، مادر است

در سینه تاریکت دل را چه بود شادی زندان نبود سینه میدان بود آن میداناندر رحم مادر چون طفل طرب یابد آن خون به از این باده وان جا به از این بستان

نظر ۰ بازدید ۹۱
از تو دارم التماسی ای حریف رازدار

از تو دارم التماسی ای حریف رازدار

ازبدی‌ها آن چه گویم هست قصدم خویشتن زانک زهری من ندیدم در جهان چون خویشتن گر اشارت با کسی دیدی ندارم قصد او نی به حق ذوالجلال و ذوالکمال و ذوالمنن تا ز خود فارغ نی...

نظر ۰ بازدید ۸۰
کژ بنشین و راست گو راست بود سزا بود

کژ بنشین و راست گو راست بود سزا بود

آمده‌ای که راز من بر همگان بیان کنی و آن شه بی‌نشانه را جلوه دهی نشان کنی دوش خیال مست تو آمد و جام بر کفش گفتم می نمی‌خورم گفت مکن زیان کنی گفتم ترسم ار خورم ش...

نظر ۰ بازدید ۷۰
من غلام قمرم

من غلام قمرم

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخی شمع و شکر هیچ مگو سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو ور از این بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نع...

نظر ۰ بازدید ۱۰۳
ای گوهری از کان من وی طالب فرمان من

ای گوهری از کان من وی طالب فرمان من

ای یار اگر نیکو کنی اقبال خود صدتو کنی تا بوک رو این سو کنی باشد که با ما خو کنی من گرد ره را کاستم آفاق را آراستم وز جرم تو برخاستم باشد که با ما خو کنی من از عدم زادم ...

نظر ۰ بازدید ۷۹
چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن

چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن

ای خدا این وصل را هجران مکن سرخوشان عشق را نالان مکن باغ جان را تازه و سرسبز دار قصد این مستان و این بستان مکن چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن خلق را مسکین و سرگردان مکن بر ...

نظر ۰ بازدید ۱۲۸
خواجه بیا

خواجه بیا

خواجه بیا خواجه بیا خواجه دگربار بیا دفع مده دفع مده ای مه عیار بیا عاشق مهجور نگر عالم پرشور نگر تشنه مخمور نگر ای شه خمار بیا پای تویی دست تویی هستی هر هست تویی بلبل ...

نظر ۰ بازدید ۹۶
من غلام قمرم

من غلام قمرم

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخی شمع و شکر هیچ مگو سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو ور از این بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت آمدم نعره مز...

نظر ۰ بازدید ۶۱
عبور از دردهای زندگی

عبور از دردهای زندگی

شما هم می توانید از دردهایتان و هم هویت شدگی هایتان بلند بشوید . وقتی از هر هم هویت شدگی بلند می شوید، می بیند که بجای آن یار می نشیند، یعنی خدا می نشیند . این کار موا...

نظر ۰ بازدید ۷۵
ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن

ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن ترک من خراب شب گرد مبتلا کن ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی بگزین ر...

نظر ۰ بازدید ۹۵
خوشبختی

خوشبختی

انسانهای خوب خوشبختی را تعقیب نمیکنند​​،زندگی میکنند و خوشبختی پاداش مهربانی ​​،صداقت​​،درستکاری و گذشت آنهاست ........ خوب بودن را تمرین کنیم. نویسنده:پرویز شهب...

نظر ۰ بازدید ۱۲۰
تقویت ذهن

تقویت ذهن

صبح که بیدار میشوی ذهن خود را کنترل کن تا بر نقاط مثبت و موفقیت و پیروزی تمرکز کند. و با این نگرش آغاز کن: "امروز قرار است روز عالی برای من باشد" . برای اینکه خوشبخت باش...

نظر ۰ بازدید ۷۷
ابعاد زندگی

ابعاد زندگی

صبح که بیدار میشوی ذهن خود را کنترل کن تا بر نقاط مثبت و موفقیت و پیروزی تمرکز کند. و با این نگرش آغاز کن: "امروز قرار است روز عالی برای من باشد" . برای اینکه خوشبخت باش...

نظر ۰ بازدید ۷۸
زندگی درآینده

زندگی درآینده

چرا ما به آینده اینقدر علاقه مندیم؟ فکر میکنیم که آن چیز ​​، در آینده زندگی دارد.حالا آن چیز یک مفهوم است ​​،مفهومی که فقط به ماخوشی میدهد.اگر میدانستید که شادی در...

نظر ۰ بازدید ۹۳

  ساخت وبلاگ   |   روانشناس ایرانی در لندن  


راجع به اعداد رند اشتباه نکن! ✓ورود به کانال یوتیوب راجع به اعداد رند اشتباه نکن! ✓ورود به کانال یوتیوب مشاهده